Historie Kmene Mawadani

O nás: Chronologický přehled událostí kmene Mawadani od jeho vzniku Kronika 1: 24.10.1985 Založení Stanice mladých přírodovědců Martinem Kupkou – Loganem. Schůzky se konaly v ZŠ v Davli v učebně přírodopisu. Někteří noví členové: Romana Svobodová, Jana Blažková, Tomáš Svoboda, Markéta Kačírková, Markéta Johánková. 31.10.1985 Někteří noví členové: Michal Ježdík. 7.11.1985 Někteří noví členové: Jana Bezová. 17.11.1985 […]

Píseň nesmrtelného hlasu:

Kdysi dávno se vydala velká četa válečníků pod vedením náčelníka slynoucího statečností do nepřátelského kraje, aby jej vyplenila a jeho obyvatele zahnala. Bojovníci byli již mnoho dní na cestě, avšak nepřítele dosud nenalezli. Jednoho dne přišli k místu, kterým protékal jasný potok. Tam se utábořili, aby si odpočinuli a doplnili své zásoby. Nadešla noc. Měsíc […]