Fotky pro pamětníky aneb když jsme my „velcí“ byli „malí“:

1993:
 

1995:

1996:

1997: