Roku 1985 byla Martinem Kupkou – Loganem založena Stanice mladých přírodovědců. Stanice čítala asi 30 dětí z Davle a nejbližšího okolí. Už o rok později se konal první tábor, který měly děti za odměnu. Tábory se každoročně konají až dodnes, ale ze Stanice mladých přírodovědců se stal kmen Mawadani. Roku 1990 jsme vstoupili do Ligy lesní moudrosti. Od začátku se ve kmeni vystřídalo pět generací dětí, ale činnost se ve své podstatě nezměnila. Naším cílem je naučit se žít v přírodě a využívat všeho, co nám nabízí.